Контроль якості

Висока якість робіт є одним із основних принципів роботи нашого підприємства. Для того, щоб збудований об'єкт, чи то автомобільна дорога, чи аеропорт, виконував свої функції безвідмовно з проектними техніко-економічними показниками на етапі його будівництва, кожен технологічний процес має виконуватися відповідно до проектної документації, а також нормативно-технічної документації. Для контролю вказаних показників ТОВ "ЄДБК" має власну службу контролю якості виробництва. Стркутура служби контролю якості нашого підприємства складається із центральної лабораторії фізико-механічних випробувань, а також мобільних лабораторних постів, що призначені для розміщення безпосередньо на об'єктах будівництва на території України.

Окремо варто відзначити лабораторний пост, що розташований в с.Возсіятське Єланецкого району Миколаївської області. Лабораторний пост виконує контроль якості будівельних матеріалів та робіт, що виконуються при капітальному ремонту автомоібльної дороги загального користування державного значення Н-14 Кіровоград - Кропивницький - Миколаїв на ділянка км.161+204 - км.162+338, км.162+338 - км.165+000, км.172+000 - км.175+000. Для виконання комплексу необхідних випробувань пост було обладнано новим обладнанням закордонного виробництва в 2019 році.

З метою відповідності засобів та методів вимірювання вимогам нормативних документів служба контролю якості ТОВ "ЄДБК" має свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005. Сфера об'єктів вимірючання дозволяє спеціалістам ТОВ "ЄДБК" проводити усі необхідні випробування шарів дорожніх одягів, штучних основ та грунтів.

Окремо варто відзначити, що ТОВ "ЄДБК" надає послуги з супроводу будівництва об'єктів в частині лабораторного контролю якості виконуваних робіт. В ході супроводу спеціалістами ТОВ "ЄДБК" може бути виконаних повний перелік необхідних робіт від відбору зразків та оформлення відповідних актів відбору до випробування відібраних зразків та оформлення протоколів випробування, що відповідають вимогам відповідної нормативно-технічної документації. Протоколи, оформлені службою контролю якості ТОВ "ЄДБК", можуть бути надані замовникам усіх форм власності для підтвердження якості виконаних робіт та використаних матеріалів.

З питань співпраці просимо звертатися за телефоном: +38 044 386 11 17

Виробництво цементобетонних та асфальтобетонних сумішей на власних заводах також проходить усі необхідні етапи контролю якості від вхідно контролю якості матеріалів, що постачаються, до випробувань готової продукції - асфальтобетонних та цементобетонних сумішей. Кожен із наявних цементобетонних та асфальтобетонних заводів є чітко налагодженою системою взаємодії, де кожна функціональна одиниця на власному рівні виконує контроль необхідних вхідних та вихідних параметрів. Крім того, з метою гарантії відповідності виробництва технічним нормам, всі власні заводи пойшли державну атестацію на базі Державного підприємства "Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгiна"

Галерея

Ще фото